GDPR |

 
 
Registrace
 
 
 
Autosedačky Dětský nábytek, pokojové doplňky Kojenecké potřeby Lehátka, nosítka Hrazdy, deky,kolotoče
Chodítka , odrážedla
Kočárky Hračky Společenské hry, karty, puzzle
Šlapací traktory, auta, formule
Skluzavky, houpačky, domečky na zahradu
Bazény, doplňky k vodě
Dětská elektronika, hry Playstation, Xbox, Nintendo
Sportovní program Zahradní nábytek
Fusaky, zavinovačky
Školní potřeby
Dětské knihy, stolní hry
Dětské doplňky Dětské oblečení, boty.... Výrobce Články
 

Na úvod » GDPR

GDPR

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

zákazníků Babies CB s.r.o.

 

Informace Správce podle čl. 13

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

1.    Účel dokumentu

1.1.    Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všem zákazníkům Babies CB informace o zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  - dále jen „Nařízení“.

1.2.    Tyto informace se vztahují na zpracování osobních údajů:

-       neregistrovaných zákazníků, kteří uskuteční nákup na e-shopu babiescb.cz

-       registrovaných zákazníků, kteří jsou registrováni na e-shopu babiescb.cz

2.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE pro ochranu osobních údajů

2.1.    Správcem osobních údajů pro registrované i neregistrované zákazníky je společnost Babies CB s.r.o., se sídlem Dasný 91, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 28 146 786, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka C21212.

2.2.    Kontaktní údaje Správce ve všech případech:

 Email: babies@email.cz; Telefon: +420 777 140 401

Poštovní adresa: Babies CB s.r.o., Dasný 91, 373 41 Hluboká nad Vltavou

3.    Rozsah zpracovávaných osobních údajů

3.1.    Osobní údaje fyzických osob – zákazníků obchodu Babies CB (dále také jen „zákazníci“) se zpracovávají v rozsahu:

-       u neregistrovaných zákazníků jméno, příjmení, fakturační/doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o nákupu,

-       u registrovaných zákazníků jméno, příjmení, fakturační/doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, přihlašovací údaje a dále se zpracovávají údaje o nákupech zboží

Všechny shora uvedené osobní údaje zákazníků dále jen "Osobní údaje".

4.    Právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    Zákonným důvodem zpracování Vašich Osobních údajů je

4.1.1.  v případě neregistrovaných zákazníků, kteří uskutečnili nákup na e-shopu Babies CB:

o   splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a

o   splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

4.1.2.  v případě zákazníků registrovaných na e-shopu:

o   souhlas daný Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Osobní údaje se zpracovávají k účelu:

5.1.1.  u zákazníků, kteří provedli nákup na e-shopu Babies CB,  k účelu uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží a dále k účelu plnění zákonných povinností Správce (bez nutnosti souhlasu se zpracováním Osobních údajů), jakož i pro účely přímého marketingu a v případě souhlasu k využití emailové adresy k zasílání obchodních sdělení.

5.1.2.  u zákazníků registrovaných na e-shopu k účelu vedení Osobních údajů zákazníka v databázi registrovaných zákazníků obchodů Babies CB, zaslání přihlašovacích údajů, vedení údajů o nákupech registrovaného zákazníka uskutečněných v e-shopu Babies CB.

5.2.    Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

6.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.    Osobní údaje neregistrovaných zákazníků, které jsou zpracovávány pro splnění smlouvy a plnění zákonných povinností, budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění práv a závazků ze smlouvy o nákupu zboží a plnění zákonných povinností Správce z toho vyplývajících, a dále po dobu nutnou pro účely archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2.    Osobní údaje, které jsou zpracovávány o registrovaných zákaznících, jsou uchovávány na základě souhlasu a budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání souhlasu, který byl udělen na dobu 5 let od posledního nákupu registrovaného zákazníka na e-shopu/v obchodu Babies CB nebo na dobu 5 let od data registrace, pokud registrovaný zákazník neuskutečnil v době registrace žádný nákup, nejdéle však do doby odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů.

6.3.    Osobní údaje však mohou být zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním Osobních údajů.

7.    KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.    Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám zejména:


a.   subjekty zajišťující správu software, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek www.babiescb.cz

b.  subjekty zajišťující marketingové služby pro Správce,

c.   subjekty poskytující zasilatelské služby Správci,

d.  subjekty poskytujícím poradenství a odborné služby Správci,

se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

7.2.    Správce nemá v úmyslu předávat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

8.    PRÁVA Zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů

8.1.    Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 Nařízení má zákazník právo

8.1.1.  požádat Správce o přístup ke svým Osobním údajům zpracovávaným Správcem,

8.1.2.  požádat Správce o kopii těchto Osobních údajů,

8.1.3.  požádat Správce o opravu nepřesných Osobních údajů,

8.1.4.  na výmaz Osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud zákazník odvolá souhlas nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5.  požádat Správce o omezení zpracování svých Osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,

8.1.6.  na přenositelnost Osobních údajů v rozsahu dle čl. 20 Nařízení,

8.1.7.  vznést námitku proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše Osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2.    Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich Osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu Osobních údajů.

8.3.    Pokud se jedná o Osobní údaje zpracovávané s Vaším souhlasem, máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů daný Správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich Osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: babies@email.cz

8.4.     Poskytnutí Vašich osobních údajů Správci je vždy dobrovolné a nemáte povinnost Osobní údaje poskytnout.